Legging av tak

Snekker Pedersen As

Vi leverer komplette takløsninger både til nybygg og ved restaurering. Vi leverer taktekking til både boliger og andre typer bygninger.