Tradisjonelle snekkertjenester

For alt som ikke passer inn i kategoriene våre så gjør vi også tradisjonelle snekkertjenester og servicearbeid, gode eksempler er å bygge platting eller sette inn en dør.